Komunitná záhrada Babie leto

February 13th at 12:42pm, Začiatkom roka naše o.z. podalo žiadosť na MC Staré Mesto o možnosť podieľať sa na revitalizácii nevyužívanej plochy na Radlinského ulici, medzi komplexom Nova Mýtna a Blumental II / viď štúdia nižšie Začiatkom roka naše o.z. podalo žiadosť na MC Staré Mesto o možnosť podieľať sa na revitalizáci...

Zhovárali sme sa s praneterou Milana Rastislava Štefánika Tamarou Dudášovou Štefánikovou

September 25th at 3:42am, Kto je Tamara Dudášová Štefániková Tamara Michaela Albertína (po matke M. R. Štefánika) Dudášová, rodená Štefániková, je vnučka brata M. R. Štefánika, JUDr. Ladislava Štefánika. Narodila sa 15. 7. 1946 v Pardubiciach. Po viacnásobnom sťahovaní bývala jej rodina do roku 1963 v Jeseníku. Tam absol...

Babie Leto Golf Tour - rozhovor s Igorom Kucejom

May 5th at 4:29am, Vypočujte si rozhovor vo formáte mp3.

Babie leto "Vianoce 2018"

December 16th at 11:35am, Požehnané a pokojné prežitie Vianoc plné lásky a pohody v kruhu rodiny a v novom roku veľa lásky praje oz. Babie leto.

Babie leto "parčík pre Antónia"

November 4th at 7:38am, Ďakujeme všetkým, čo sa pričinili o to, že sochu Antonovi Srholcovi sme mohli dnes poobede odhaliť! Dali sme to! 😇❤️!