Milí priatelia, ak by Ste sa rozhodli podporiť náš projekt pomoci osobnostiam spoločenského života v núdzi, môžete tak učiniť nasledovnými spôsobmi:

  • poukázaním finančného daru na účet združenia
  • poukázaním 2% z Vašej dane z príjmu
  • dobrovoľníckou činnosťou pri zabezpečovaní programu pomoci
  • odporučením vhodného prijímateľa našej pomoci z radov známych osobností, ktorí sa momentálne nachádza v stave núdze
  • propagovaním nášho projektu

Bankový účet, kde môžete poukázať finančný dar

Tatra banka, a. s.: 2625034031 / 1100

Ako prispieť 2% z daní?

v prípade, že chcete pomôcť aj poukázaním 2% z Vašich daní, tu nájdete potrebné informácie.

Aj Vy môžete prispieť 2% z Vašich daní na projekt pomoci významným osobnostiam našej spoločnosti, ktorí sa v období zaslúženého odpočinku dostali do stavu núdze. Podporte BABIE LETO – občianske združenie za pekné posledné roky. Ďakujeme.

Dovoľujeme si uviesť praktické informácie k poukázaniu dane (Zdroj: www.rozhodni.sk ):

NAŠE ÚDAJE

Názov: BABIE LETO – občianske združenie za pekné posledné roky

Právna forma: občianske združenie

Obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 811 06, Banskobystrická 4

IČO: 30847745

POSTUP

TERMÍNY

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

  1. ZAMESTNANEC
  2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  4. PRÁVNICKÁ OSOBA