Otvorenie Komunitnej záhrady

  • July 18th at 6:36pm

Otvorenie komunitnej záhrady Babie leto

Chceli by sme sa s vami podeliť o veľkú radosť. Po necelých štyroch rokoch komunikácie s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ale hlavne vďaka tomu, že po minuloročných komunálnych voľbách sa vymenilo tamojšie vedenie, podarilo sa nám podpísať nájomnú zmluvu, - a vnútroblok na Radlinského 45 sme koncom leta revitalizovali.

Veríme, že tento prvý pokus o utvorenie nového priestoru, nebude konečný a susedia i obyvatelia okolitých domov si nájdu cestu do novej komunitnej záhrady, či už za oddychom alebo športom s malými detičkami. Samozrejme, máme stále na mysli, že tento priestor sme dostali do opatery len na čas neurčitý, tento stav je dočasný, lebo mestská časť plánuje na tomto pozemku vybudovať objekt pre potreby svoje a, samozrejme, aj obyvateľov mesta.

Cez našu stránku a aj na sociálnych sieťach Instagram a Facebook vás budeme informovať o aktivitách nášho občianskeho združenia.

Prvým podujatím a zároveň slávnostným otvorením komunitnej záhrady bude:

Petangový turnaj, ktorý sa uskutoční v nedeľu dňa 1.10.2023 o 15:00 hodine za účasti Maja Miezgu a jeho tímu.

Tešíme sa na vás!