Babie leto "parčík pre Antónia"

  • October 27th at 3:57pm

Parčík pre Antónia

Ďakujeme všetkým, čo sa pričinili o to, že sochu Antonovi Srholcovi sme mohli dnes poobede odhaliť! Dali sme to! 😇❤️!