Babie leto "parčík pre Antónia"

  • September 20th at 3:15am

Parčík pre Antónia

Ďakujeme všetkým, čo sa pričinili o to, že sochu Antonovi Srholcovi sme mohli dnes poobede odhaliť! Dali sme to! 😇❤️!