Babie leto "parčík pre Antónia"

  • January 25th at 1:12am

Parčík pre Antónia

Ďakujeme všetkým, čo sa pričinili o to, že sochu Antonovi Srholcovi sme mohli dnes poobede odhaliť! Dali sme to! 😇❤️!